image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
TỔ CHỨC BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN XÃ YÊN TRỊ

A- THÔNG TIN CHUNG:

ĐẢNG ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN TRỊ

ĐỊA CHỈ: XÃ YÊN TRỊ, HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH

Số điện thoại: 0228.3826.284

Email: xayentri.yyn@gov.vn

B- TỔ CHỨC BỘ MÁY

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN

 
anh tin bai
Đồng chí: Vũ Đình Được

Ngày, tháng, năm sinh: 10/03/1976

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Trình độ Chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0977552591
 
anh tin bai
Đồng chí:  Vũ Đình Tùng

Ngày, tháng, năm sinh: 17/10/1983

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

Trình độ Chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0382748310
anh tin bai
Đồng chí:Vũ Xuân Thiết

Ngày, tháng, năm sinh: 22/12/1965

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Trình độ Chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0978517662
anh tin bai

Đồng chí: Đinh Văn Trịnh

Ngày, tháng, năm sinh: 09/01/1983

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0366976126
anh tin bai
Đồng chí: Vũ Xuân Yên

Ngày, tháng, năm sinh: 03/10/1977

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Trình độ Chuyên môn: Cao đẳng

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0989064191
 
anh tin bai

 Đồng chí: Trần Trung Thái

Ngày, tháng, năm sinh: 18/04/1988

Chức danh: Phó Chủ tịch UBND xã

Trình độ Chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0966018488


# MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THẾ NHÂN DÂN

 
anh tin bai
Đ/c Trần Văn Dụng
Ngày, tháng, năm sinh: 27/03/1963
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã
Trình độ chuyên môn : Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Số điện thoại: 0915386826
 
anh tin bai
Đ/c Phạm Văn Lâm
Ngày, tháng, năm sinh: 22/05/1959
Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0348463800

 

anh tin bai

Đ/c Vũ Đình Khiết
Ngày, tháng, năm sinh: 02/11/1989
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 02283826284

 
anh tin bai

Đ/c Trần Thị Miến
Ngày, tháng, năm sinh:12/12/1976
Chủ tịch Hội Nông dân xã
Trình độ chuyên môn : Đại học 
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0366802095
 
anh tin bai

Đ/c Trần Thị Hới
Ngày, tháng, năm sinh: 03/12/1970
Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã
Trình độ chuyên môn : Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0974933581
 


 
# CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN

 

anh tin bai
   Đ/c Vũ Thị Minh

Ngày, tháng, năm sinh: 09/05/1985

Công chức LĐ - TB -XH

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0985801627

 

anh tin bai

Đ/c Dương Thị Thùy Linh

Ngày, tháng, năm sinh: 03/07/1997

Công chức Địa chính - Môi trường

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại: 0969386097anh tin bai

Đ/c Hoàng Văn Nguyên
Ngày, tháng, năm sinh: 16/12/1983
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0977672465
 

anh tin bai

Đ/c Bùi Văn Cường
Ngày, tháng, năm sinh: 24/11/1977
Công chức Tư pháp hộ tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0917848574 
anh tin bai

Đ/c Dương Thị Ngân Hà
Ngày, tháng, năm sinh: 26/12/1988
Công chức Địa chính - Môi trường
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0374632128

anh tin bai

Đ/c Vũ Đình Sơn
Ngày, tháng, năm sinh: 08/08/1966
Công chức Địa chính - Môi trường
Trình độ chuyên môn: Trung Cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0385072088
 

anh tin bai


Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương
Ngày, tháng, năm sinh: 27/05/1993
Công chức Tài chính - kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0985525117
 
anh tin bai

Đ/c Vũ Đình Tiến
Ngày, tháng, năm sinh: 05/12/1989
Công chức Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao
Trình độ chuyên môn: Đại Học
Trình độ lý luận chính trị: 
Số điện thoại: 0962527109


 

anh tin bai

Đ/c Trần Văn Kỷ
Ngày, tháng, năm sinh 10/04/1980

Công chức Văn phòng - thống kê
Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
số điện thoại: 0975207064

 

anh tin bai

Đ/c Trần Thị Yến

Ngày, tháng, năm sinh: 01/02/1990

Công chức Văn phòng - thống kê

Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại 0386784138

 

 

anh tin bai

Đ/c Vũ Đình Khiết

Ngày, tháng, năm sinh: 02/11/1989

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã

Kiêm Công chức Văn phòng HĐND - UBND, Nội vụ

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 02283826284# CÔNG AN XÃ


 
 
anh tin bai
Đ/c Dương Hồng Quân
              Ngày, tháng, năm sinh: 23/12/1986           
 Cấp bậc: Đại úy
Chức vụ: Trưởng Công an xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Số điện thoại: 02283888566

 

             
 


Tin khác
Cơ quan chủ quản: Xã Yên Trị- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Trị - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayentri.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang