image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 235
  • Trong tuần: 1 528
  • Tất cả: 72768
Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
104kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Lĩnh vực Văn hóa - Xã HộiUBND xã Yên Trị
2 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Lĩnh vực Văn hóa - Xã HộiUBND xã Yên Trị
3 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Lĩnh vực Văn hóa - Xã HộiUBND xã Yên Trị
4 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt tôn giáo ở một xã. Lĩnh vực Văn hóa - Xã HộiUBND xã Yên Trị
5 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Lĩnh vực Văn hóa - Xã HộiUBND xã Yên Trị
6 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong dịa bàn một xã Lĩnh vực Văn hóa - Xã HộiUBND xã Yên Trị
7 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong dịa bàn một xã Lĩnh vực Văn hóa - Xã HộiUBND xã Yên Trị
8 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến đại bàn xã khác Lĩnh vực Văn hóa - Xã HộiUBND xã Yên Trị
9 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Lĩnh vực Văn hóa - Xã HộiUBND xã Yên Trị
10 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chưc tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Lĩnh vực Văn hóa - Xã HộiUBND xã Yên Trị
11 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Lĩnh vực Văn hóa - Xã HộiUBND xã Yên Trị
12 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Lĩnh vực Văn hóa - Xã HộiUBND xã Yên Trị
13 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Lĩnh vực Văn hóa - Xã HộiUBND xã Yên Trị
14 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Lĩnh vực Văn hóa - Xã HộiUBND xã Yên Trị
15 Thủ tục tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” Lĩnh vực Văn hóa - Xã HộiUBND xã Yên Trị
16 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Lĩnh vực Văn hóa - Xã HộiUBND xã Yên Trị
17 Thủ tục xét tặng giấy khen gia đình văn hóa Lĩnh vực Văn hóa - Xã HộiUBND xã Yên Trị
18 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Lĩnh vực Văn hóa - Xã HộiUBND xã Yên Trị
19 Thủ tục thông báo sát nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện công cộng Lĩnh vực Văn hóa - Xã HộiUBND xã Yên Trị
20 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Lĩnh vực Văn hóa - Xã HộiUBND xã Yên Trị
123456
Cơ quan chủ quản: Xã Yên Trị- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Trị - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayentri.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang