image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 122
  • Trong tuần: 778
  • Tất cả: 20311
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị Quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII)
Ngày 4/01/2018, tại Nhà văn hóa Trung tâm huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể đảng viên của các Đảng bộ, chi bộ khối cơ quan đóng trên địa bàn Thị Trấn Lâm.
Đồng chí Nguyễn Tuấn Song – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Tuấn Song – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Đây là những Nghị quyết quan trọng đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ranhằm nâng cao hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong giai đoạn hiện nay.T
hông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp, định hướng được nêu trong các Nghị quyết. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu tất cả các đảng viên tham gia học tập chấp hành nghiêm túc quy định của Ban Tổ chức Hội nghị, nâng cao ý thức trách nhiệm việc học tập Nghị quyết của Đảng đạt hiệu quả, chất lượng.
Tại Hội nghị, Đồng chí Bùi Thị Hòa – UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19 về: "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.


Đ
ồng chí Ngô Quang Đoàn – HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy giới thiệu một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 20 về “tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21 về “công tác dân số trong tình hình mới”.

Quán triệt 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18, 19, 20, 21 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Các đồng chí  Báo cáo viên đã làm rõ lý do Trung ương cần thiết phải ban hành Nghị quyết; khái quát những kết quả đạt được và những hạn chế trong các Nghị quyết nêu ra; nhấn mạnh những quan điểm, mục tiêu và giải pháp thực hiện theo lộ trình từ nay đến năm 2021, từ năm 2021 đến năm 2025 và từ năm 2025 đến năm 2030.

Kết thúc Hội nghị Ban Tổ chức yêu cầu căn cứ Kế hoạch số 26-KH/HU ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tất cả các đảng viên tham gia học tập Nghị quyết viết Bài thu hoạch gắn với thực tiễn nhiệm vụ được giao báo cáo về cấp ủy theo phân cấp quản lý cán bộ.

(Nguồn: Ban Tuyên giáo Huyện ủy)


Cơ quan chủ quản: Xã Yên Trị- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Trị - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayentri.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang