image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 261
  • Trong tuần: 1 554
  • Tất cả: 72794
Thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ sáu HĐND xã Yên Trị Khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức kỳ họp thứ sáu HĐND xã Yên Trị

Khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

      Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

      Căn cứ quy chế hoạt động của HĐND xã Yên Trị khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

     Thực hiện sự chỉ đạo của TT HĐND huyện Ý Yên. Thực hiện nghị quyết của BCH Đảng bộ xã Yên Trị về việc tổ chức kỳ họp thứ sáu HĐND xã Yên Trị khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

     TT HĐND xã tổ chức kỳ họp thứ sáu HĐND xã Yên Trị khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian khai mạc kỳ họp vào 7 giờ 00 phút ngày 28/6/2023.

      Địa điểm tổ chức kỳ họp thứ sáu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tại hội trường nhà văn hóa xã Yên Trị.

      Thành phần tham dự kỳ họp:

      - Đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

      - Đại biểu khách mời tham dự kỳ họp.

       Kỳ họp được truyền thanh trực tiếp trên hệ thống đài truyền thanh của xã.

TT HĐND xã xin thông báo đến toàn thể cử tri và nhân dân trong xã được biết và theo dõi kỳ họp.

      Trên đây là thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ sáu HĐND xã Yên Trị khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. TT HĐND xã thông báo đến toàn thể cử tri và nhân dân trong xã .

 

TM. TT HĐND XÃ YÊN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đinh Văn Trịnh

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Trị- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Trị - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayentri.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang